top of page

Ruhsal Hastalıkların Sınıflaması

417cdoz0n-L._SX348_BO1,204,203,200_.jpg
images.png

Ruhsal hastalıkların doğru tanınması, sınıflandırılması, epidemiyolojik ve etiyolojik araştırmalar kadar, uygun tedavi planının yapılabilmesi için de bir zorunluluk haline gelmiştir.

Günümüzde tüm dünyada ruh sağlığı alanında ICD-11 (Dünya Sağlık Örgütünün Ruhsal Bozukluk Tanı ve Sınıflandırması) ve DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliğinin Ruhsal Bozuklukların Tanı ve İstatistik Elkitabı) sınıflandırma sistemleri kullanılmaktadır.

 

Aşağıda DSM 5 sınıflama sisteminde yer alan ruhsal bozuklukların bir kısmı listelenmiştir. Ayrıca her tanı kategorisine maddenin/ilacın yol açtığı, başka bir sağlık durumuna bağlı gelişen ya da herhangi bir tanı kategorisine dahil edilemeyen ruhsal bozukluk tanımlamaları yapılmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıda listelenen hastalık gruplarına tıklayınız.

 

Depresif Bozukluklar

 

Bipolar (İki Uçlu) ve İlişkili Bozukluklar

 

Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar

 • Şizofreni

 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu

 • Şizofreniform Bozukluk

 • Şizoaffektif Bozukluk

 • Sanrılı Bozukluk

 • Kısa Psikotik Bozukluk

 

Anksiyete Bozuklukları

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

 

Travma ve Stres Etkenleri ile İlişkili Bozukluklar

 

Bedensel (Somatik) Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar

 

Dissosiyatif Bozukluklar

 • Dissosiyatif Amnezi

 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (Çoğul Kişilik Bozukluğu)

 • Depersonalizasyon/Derealizasyon

 

Uyku -Uyanıklık Bozuklukları

 • Uykusuzluk Bozukluğu (İnsomnia)

 • Aşırı Uykululuk Bozukluğu

 • Narkolepsi

 • Solunumla İlişkili Uyku Bozuklukları

 • Sırkadiyen Düzenle İlgili Bozukluklar

 • Parasomniler (Uyurgezerlik, Karabasan Bozukluğu, Huzursuz Bacak Sendromu vb.)

 

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

 • Anoreksiya Nervoza

 • Bulimiya Nervoza

 • Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

 • Gece Yemek Yeme Bozukluğu

 • Obezite

 

Cinsel İşlev Bozuklukları

Vajinismus

Cinsel Kimliğinden Hoşnut Olmama

Cinsel Sapkınlık Bozuklukları (Parafililer)

 

Yıkıcı Davranış, Dürtü Kontrolü ve Davranım Bozuklukları

 • Davranım Bozukluğu

 • Aralıklı Patlayıcı Bozukluğu

 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu

 • Piromani

 • Kleptomani

 

Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları

 

Nörobilişsel Bozukluklar

 • Deliryum

 • Nörobilişsel Bozukluklar (Demans Sendromları)

 

Kişilik Bozuklukları

 • Paranoid Kişilik Bozukluğu

 • Şizoid Kişilik Bozukluğu

 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu

 • Histiriyonik Kişilik Bozukluğu

 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu

 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu

 • Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu

 • Çekingen Kişilik Bozukluğu

 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu

 • Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

 

Nörogelişimsel Bozukluklar

 • Entelektüel Yetiyitimleri

 • İletişim Bozuklukları

 • Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk

 • Dikkat Eksikliği /Aşırı Hareketlilik Bozukluğu

 • Özgül Öğrenme Bozuklukları

 • Motor Bozukluklar

 • Tik Bozuklukları

 • Diğer Nörogelişimsel Bozukluklar

Diğer Ruhsal Sorunlar

İlaçların Yol Açtığı Hareket Bozuklukları ve Diğer Yan Etkileri

Klinik Odağı Olabilecek Diğer Durumlar

 • İlişki sorunları, ihmal, istismar, eğitim ve işle ilgili sorunlar, barınma ve parasal sorunlar, toplumsal çevre ile ilişkili sorunlar, erişkin antisosyal davranışı, obezite, temaruz vb.

bottom of page