top of page

TEMEL HİZMETLERİMİZ

Şefkatli Temas, Doğru Tanı, Etkin Tedavi

Terapi seansı
Pharmacists' hands
Holding Hands

Psikiyatrik değerlendirme, hastanın güncel sorunlarının anlaşılması ve gelişimsel, sosyal öyküsüyle bağının sağlanmasında kritik öneme sahiptir. Doğru bir değerlendirme tedavinin hedefleri ve yönü için bize rehberlik sunar. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Bazen ilaç almak kimimiz için itici olabilir. Ancak hastalığın daha iyi kontrolü için bazı durumlarda ilaç kullanımı gerekebilir. Zamanında sağlanmayan tedavinin hastalığın seyrinde olası olumsuz sonuçları olabilir. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Günümüzde bir çok psikoterapi ekolünün hastalıkların tedavisinde yeri yadsınamaz bir gerçek halinde geldi. Kişiye ve soruna uygun, yetkin terapistlerce sağlandığında sorunlarımızla baş edebilmemiz daha kolay hale gelecektir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

bottom of page