top of page

Psikiyatrik Değerlendirme Nedir?

Psikiyatrik değerlendirme, bir ruh sağlığı uzmanının bir teşhis koymak veya mevcut olan bir durumu değerlendirmek amacıyla bir bireyin duygusal, düşünsel, davranışsal süreçlerinin ve gelişim aşamalarının değerlendirildiği bir süreçtir. Bu süreç yaşa ve mevcut belirtilere bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. 

Psikiyatrik görüşme zaman, sabır ve deneyim gerektirir. Psikiyatrik değerlendirme psikiyatrist tarafından yürütülen tıbbi bir süreçtir. Doktor davranışsal ve bilişsel geçmişine ek olarak hastanın fiziksel geçmişini de değerlendirecektir. Bu sırada tıbbi hastalıkların dışlanması için dikkatli bir değerlendirme yapılır. Gerekli durumlarda daha fazla bilgi için kişinin onaya verdiği aile, arkadaş gibi başka bilgi kaynakları değerlendirmeye alınabilir. 

Psikiyatrik değerlendirmenin yapısı hastadan hastaya ve durumdan duruma değişir. Genel olarak değerlendirmede 30 ila 90 dakika arasında bir zaman harcamayı bekleyebilirsiniz. Yapı değişebilse de çoğu psikiyatrik değerlendirmede kullanılan bazı temel yönler vardır:

  • Hastanın öyküsünün almak

  • Aile öyküsü almak

  • Gelişim öyküsü almak

  • Tıbbi öykü almak

  • Mental durum muayenesini yapmak

  • Fizik muayene yapmak

  • Vakanın formülasyonunu yapmak

 

Psikiyatrist ayrıca psikolojik belirtilerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için birçok tarama ölçeklerini uygulayabilir. Gerekli durumlarda kan ve idrar tetkikleri, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri, EEG, polisomnografi gibi tetkikler istenebilir.

Psikiyatrik değerlendirmeden sonra doktor hastaya psikiyatrik bir tanı koyacak ve devam eden müdahale için önerilerde bulunacaktır. Bu durumun yönetimi için uygun ilaçları reçete edebilir. Psikiyatrist ayrıca bir değerlendirmeden sonra terapi sağlayabilir veya hastayı terapi için bir psikoterapiste yönlendirebilir.

Tüm değerlendirme sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan bilgi (sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgiler) hasta hekim ilişkisinde mesleki sır alarak kabul edilir. Sınırlı zorunlu durumların varlığı (kişinin kendisinin ya da başkasının yaşamını tehlikeye sokan durumlar, mahkemelerinin açık yasa maddeleri gereği bilgi talepleri) dışında kimseyle paylaşılamaz.

bottom of page